Pracownia Diagnozy i Terapii „JA” powstała z myślą o młodych mieszkańcach Torunia i okolic, aby wspierać ich harmonijny rozwój. W pracowni prężnie działa punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Cyklicznie odbywają się również bezpłatne badania przesiewowe dla dzieci będących zagrożonymi zaburzeniami ze spektrum.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną, mającą wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Na podstawie szczegółowego wywiadu i pogłębionej diagnozy dopasujemy Państwa dzieciom optymalną ścieżkę terapii prowadzącą do redukcji dysharmonii rozwojowych.

Współpracujemy z wieloma placówkami edukacyjnymi na terenie Torunia i okolic, oferując wsparcie przy wczesnym wykrywaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci. Wiemy, że wcześnie rozpoczęta terapia przynosi najlepsze rezultaty!