W ramach działalności Pracowni „JA” prowadzimy :

 • diagnozę i terapię psychologiczną,
 • diagnozą i terapię logopedyczną,
 • terapię neurologopedyczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • indywidualną terapię behawioralną,
 • terapię z wykorzystaniem elementów Metody Krakowskiej,
 • Terapię Ręki,
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Integrację Sensoryczną,
 • Sensoplastykę,
 • konsultacje dla rodziców,
 • opracowywanie indywidualnego planu pracy w domu,
 • w uzasadnionych przypadkach konsultacje w środowisku domowym dziecka.