Komunikacja werbalna jest kluczowym elementem warunkującym radzenie sobie w codziennym życiu oraz budowania prawidłowych relacji społecznych. Słowa są narzędziem, umożliwiającym zakomunikowanie światu swoich potrzeb, nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmowy. Pracownia Diagnostyki i Terapii „JA” w Toruniu oferuje profesjonalne wsparcie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców w zakresie kompleksowej konsultacji logopedycznej. Na podstawie wnikliwej obserwacji i specjalistycznych testów postawiona zostaje właściwa diagnoza oraz opracowany odpowiedni program terapeutyczny, mający na celu:

  • usprawnienie motoryki narządu mowy,
  • korygowanie u dzieci wad wymowy,
  • poprawienie funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,
  • poszerzenie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
  • wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji.

Jak przebiega terapia logopedyczna w naszej pracowni w Toruniu?

Jak zawsze stawiamy przede wszystkim na przyjazną i bezstresową atmosferę! Podczas warsztatów terapeutycznych wykorzystujemy oprogramowanie multimedialne – logopedyczne gry i zabawy, stworzone specjalnie dla dzieci z myślą o terapii zaburzeń narządu mowy.

Co ćwiczymy?

  • umiejętność rozróżniania dźwięków,
  • właściwą artykulację głosek i słów,
  • rytmikę wymowy i modulację głosu,
  • odpowiedni dobór słownictwa oraz intonację wypowiedzi.
Terapia logopedyczna dla dzieci w Toruniu
Logopeda w Toruniu dla dzieci
Logopeda dla dzieci w Toruniu

Sprawdź również Terapia behawioralna dziecięca