Obok klasycznej pracy logopedycznej, koncentrującej się na narządzie mowy, Pracownia Diagnostyki i Terapii „JA” w Toruniu oferuje profesjonalne konsultacje z zakresu neurologopedii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Proponowana przez nas terapia neurologopedyczna obejmuje wnikliwą diagnozę i leczenie zaburzeń komunikacyjnych, których przyczyny leżą w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ludzki mózg jest narządem plastycznym o dużych możliwościach kompensacyjnych – dlatego dobór i zastosowanie odpowiedniej terapii może przyczynić się do znacznej lub całkowitej odbudowy systemu językowego i zdolności komunikacyjnych.

Na czym polega terapia neurologopedyczna w naszej pracowni w Toruniu?

Stawiamy na holistyczne podejście i korzystamy równolegle z wielu metod terapeutycznych, takich jak:

  • ćwiczenia relaksacyjne
  • praca z oddechem
  • fizjoterapia i masaże logopedyczne
  • ćwiczenia artykulacyjne, fonetyczne i głosowe
  • wizualizacja
  • ćwiczenia leksykalne i komunikacyjne
  • akustyka i rytmika.

Celem terapii neurologopedycznej jest usprawnienie motoryki narządu mowy oraz poprawienie funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej, a także rozbudowa zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz w razie potrzeby wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.