Zastanawiasz się, czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? Kiedy warto rozważyć włączenie tego typu pracy oraz czy jest ona skuteczna? Terapia pedagogiczna prowadzona w Pracowni „JA” w Toruniu to indywidualne, w pełni spersonalizowane zajęcia, dzięki którym możliwe jest wyrównanie u dziecka pewnych deficytów – takich jak np. trudności w pisaniu, czytaniu czy liczeniu poprzez skupienie się na jego mocnych stronach.

Terapia pedagogiczna w Toruniu – pozytywne nastawienie i nauka przez zabawę

Zabawa jest kluczowym elementem, warunkującym prawidłowy rozwój każdego dziecka. Może też stać się skutecznym narzędziem pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Zapraszając nas do wspólnej zabawy, mały człowiek otwiera nam drzwi do swojego świata, a my możemy pokazać mu, że to, kim jest i co robi, jest wspaniałe – pozytywna motywacja i skoncentrowanie się na mocnych stronach dziecka ma podstawowe znaczenie w pracy terapeutycznej.

Od czego jeszcze zależy sukces terapii pedagogicznej? Zdecydowanie nie leży on ani wyłącznie po stronie terapeuty, ani nie jest całkowicie zależny od chęci dziecka – to kompleksowa praca na osi Terapeuta – Rodzic – Dziecko. Dobra współpraca oraz stosowanie się do zaleceń i wykonywanie określonych ćwiczeń w domu znacznie pomaga w osiągnięciu lepszych efektów terapii.