Kluczem do wchodzenia w dobre relacje z innymi ludźmi są umiejętności społeczne:

  • nawiązanie kontaktu wzrokowego,
  • dzielenie się doświadczeniami,
  • rozpoczynanie i udział w rozmowie,
  • umiejętność komunikowania swoich potrzeb,
  • zrozumienie, że różni ludzie mogą widzieć świat na różne sposoby.

Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opanowanie zasad rządzących wzajemnymi interakcjami jest olbrzymim wyzwaniem. Prowadzony w Pracowni Diagnozy i Terapii “JA“ w Toruniu trening umiejętności społecznych ma na celu odnalezienie tych umiejętności, które dziecko zagubiło w toku rozwoju, a następnie ich rozwinięcie oraz integrację w codzienne życie.

Umiejętności społeczne – dlaczego są tak ważne?

W rzeczywistości każdej nowej rzeczy, czy będzie to czytanie, pisanie czy liczenie, uczymy się w relacjach i poprzez relacje. Z tego powodu problemy w kontaktach z innymi ludźmi sprawiają, że nauka również staje się utrudniona. Trening terapeutyczny w naszej pracowni w Toruniu to przede wszystkim zabawa, podczas której dziecko zaprasza nas do swojego świata. Celem terapii jest budowanie dobrych umiejętności społecznych, co pomaga w znacznym stopniu zredukować lęk i umożliwia łatwiejszą komunikację i radzenie sobie w codziennym życiu.