Oferta Centrum Edukacji i Terapii „ZDOBYWCY”

Centrum Edukacji i Terapii „ZDOBYWCY” oferuje swoim podopiecznym szeroką gamę zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka. Naszym głównym celem jest pomoc dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w osiąganiu sukcesów i dążeniu do samodzielności.

Realizujemy podstawę programową MEN.

 

W ramach zajęć w Centrum Edukacji i Terapii „ZDOBYWCY” dzieci korzystają bezpłatnie z: 

Realizujemy zajęcia w ramach  Wczesnego Wspomagania Rozwoju.