W ramach zajęć przedszkolnych dziecko korzysta bezpłatnie z:

 • zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej,
 • realizacji podstawy programowej MEN,
 • zajęć indywidualnych z terapeutą,
 • zajęć grupowych,
 • terapii psychologicznej,
 • terapii logopedycznej,
 • terapii neurologopedycznej,
 • Treningu Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Treningu Kompetencji Emocjonalnych,
 • zajęć z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • zajęć integracyjnych z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola nr 23 w Toruniu,
 • zajęć rewalidacyjno – kompensacyjnych.

Istnieje możliwość realizacji zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.