Porada/ Konsultacja Psychologiczna 130 zł (50 min)
Poradnictwo wychowawcze 130 zł (50 min)
Terapia psychologiczna dziecka 130 zł (50 min)
Diagnoza w oparciu o VB-MAPP 250 zł (min 2×50 min – w zależności od potrzeb)
Diagnoza logopedyczna 150 zł (min. 50 min – w zależności od potrzeb)
Terapia logopedyczna 70 zł (50 min)
Terapia Neurologopedyczna 80 zł (50 min)
Terapia Pedagogiczna 60 zł (50 min)
Indywidualna terapia behawioralna 65 zł (50 min)
Terapia Ręki 70 zł (50 min)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 400 zł (12x50min) zajęcia grupowe

80 zł (50 min) zajęcia indywidualne

Zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne 55 zł (50 min)
Zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu 55zł (50 min)
Integracja Sensoryczna 75 zł (50min)
Sensoplastyka 60 zł (50 min)
Opracowanie planu pracy w domu 150 zł
Wizyta domowa psychologiczna 150 zł (50 min) na terenie Torunia

170 zł (50 min) poza Toruniem

Opinia 40 zł
Zaświadczenie 20 zł