Porada/ Konsultacja Psychologiczna 150 zł (50 min)
Poradnictwo wychowawcze 150 zł (50 min)
Terapia psychologiczna dziecka 150 zł (50 min)
Diagnoza w oparciu o VB-MAPP 450 zł (min 2×50 min – w zależności od potrzeb)
Diagnoza logopedyczna 150 zł (min. 50 min – w zależności od potrzeb)
Terapia logopedyczna 70 zł (50 min)
Terapia Neurologopedyczna 80 zł (50 min)
Terapia Pedagogiczna 70 zł (50 min)
Indywidualna terapia behawioralna 65 zł (50 min)
Terapia Ręki 70 zł (50 min)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 400 zł (12x50min) zajęcia grupowe

80 zł (50 min) zajęcia indywidualne

Zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne 60 zł (50 min)
Zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu 60zł (50 min)
Integracja Sensoryczna 75 zł (50min)
Sensoplastyka 70 zł (50 min)
Opracowanie planu pracy w domu 200 zł
Wizyta domowa psychologiczna 200 zł (50 min) na terenie Torunia

220 zł (50 min) poza Toruniem

Opinia 50 zł
Zaświadczenie 30 zł