Zdarza się, że w życiu napotykamy sytuacje, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Gabinet psychologiczny w Pracowni Diagnozy i Terapii „JA” powstał z myślą o niesieniu wsparcia i pomocy  dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.

Spotkania mogą być prowadzone stacjonarnie oraz w formie online. 

Zajmujemy się prowadzeniem diagnozy i terapii w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe,
 • niskie poczucie własnej wartości u dziecka,
 • nieśmiałość,
 • przejmuje się problemami rówieśniczymi,
 • problemy z kontrolą emocji,
 • trudna sytuacja rodzinna (rozwód, śmierć, choroba),
 • trudności z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
 • zaburzenia nastroju,
 • problemy wychowawcze,
 • zaburzenia odżywiania,
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Wspieramy również rodziców, którzy mierzą się z trudnościami wychowawczymi lub chcą uzyskać porady.

Sprawdź również Terapia pedagogiczna