Nabór do Centrum Edukacji i Terapii “ZDOBYWCY” trwa cały rok. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu lub będące w trakcie diagnozy. Zadzwoń i sprawdź czy mamy wolne miejsca lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza!