Centrum Edukacji i Terapii “ZDOBYWCY”  współpracuje z IWR – Instytutem Wspierania Rozwoju.  Aktualny harmonogram szkoleń:

04.2019 ,,Multiobszarowe wsparcie rozwoju dziecka”

                   Cena: 350 zł (310zł dla studentów)