Centrum Edukacji i Terapii “ZDOBYWCY”  współpracuje z IWR – Instytutem Wspierania Rozwoju.

Zapisy na szkolenia przez formularz rejestracyjny na stronie www.iwr.edu.pl

Telefon kontaktowy: 518-777-448

 

Aktualny harmonogram szkoleń:

Multiobszarowe Wsparcie Rozwoju Dziecka

Toruń 16.11.2019 r.

Dla kogo? Szkolenie kierowane jest w szczególności do nauczycieli, także będących w trakcie zdobywania awansu zawodowego, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, studentów tych kierunków, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wspomagania rozwoju dziecka.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 350 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów z metodami różnorodnych terapii wspierających rozwój dziecka oraz dopasowywanie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych indywidualnie do każdego podopiecznego. Uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami psychologii rozwojowej dziecka, poznają między innymi użytkowe elementy Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki, Stymulacji Polisensorycznej. Podczas zajęć kursanci przygotowują samodzielnie pomoce dydaktyczne do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej w oparciu o poznane zagadnienia teoretyczne.

Forma szkolenia: wykładowo – warsztatowa

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna

 • Kamienie milowe rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Omówienie zjawiska rozwoju
 • Wprowadzenie do Terapii Ręki
 • Terapia Pedagogiczna
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu Integracji Sensorycznej
 • Stymulacja Polisensoryczna w aspekcie praktycznym

2. Część praktyczna

 • Prezentacja pomocy dydaktycznych
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy w oparciu o poznane metody
 • Nauka poprzez zabawę – doświadczanie oddziaływań wybranych metod wspierania rozwoju

3. Panel dyskusyjny

W cenie szkolenia:

 • 8 godzin dydaktycznych szkolenia
 • materiały szkoleniowe – skrypty
 • przybory do przygotowania własnych pomocy dydaktycznych, które uczestnik zabiera ze sobą
 • słodki poczęstunek w trakcie przerwy
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenie

Zapisy: Zapisów prosimy dokonywać za pośrednictwem krótkiego formularza rejestracyjnego na stronie www.iwr.edu.pl.

Autyzm ABC

17.11.2019 r.

Dla kogo? Szkolenie kierowane jest w szczególności do nauczycieli, także będących w trakcie zdobywania awansu zawodowego, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, studentów tych kierunków, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 12:30 – 15:30 (4 godziny dydaktyczne)

Cena: 270 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z charakterystyką zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz poznanie dostępnych metod pracy z dzieckiem, a także jego rodziną. W trakcie szkolenia kursanci dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo kierować procesem diagnostycznym oraz dostosować odpowiedni plan terapeutyczny dla dziecka.

Forma szkolenia: wykład

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna:

 • Motywacja dziecka z autyzmem
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Zachowania trudne
 • Agresja i autoagresja
 • Sposoby redukcji zachowań trudnych
 • Omówienie występowania stymulacji i fiksacji
 • Tworzenie IPET oraz niezbędnej dokumentacji

2. Panel dyskusyjny

W cenie szkolenia:

 • 4 godziny dydaktyczne szkolenia
 • materiały szkoleniowe – skrypty
 • słodki poczęstunek w trakcie przerwy
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenie

Diagnoza autyzmu – i co dalej?

17.11.2019 r.

Dla kogo? Szkolenie kierowane jest w szczególności do nauczycieli, także będących w trakcie zdobywania awansu zawodowego, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, studentów tych kierunków, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 9:00 – 12:00 (4 godziny dydaktyczne)

Cena: 270 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z charakterystyką zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz poznanie dostępnych metod pracy z dzieckiem, a także jego rodziną. W trakcie szkolenia kursanci dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo kierować procesem diagnostycznym oraz dostosować odpowiedni plan terapeutyczny dla dziecka.

Forma szkolenia: wykład

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna:

 • Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu – klasyfikacja ICD, etiologia
 • Autyzm a zespół Aspergera
 • Zapoznanie z głównymi metodami terapii
 • Omówienie metod terapii wspierających
 • Omówienie procesu diagnostycznego – gdzie udać się po pomoc, niezbędna dokumentacja
 • Autyzm – zaburzenie całej rodziny

2. Panel dyskusyjny

W cenie szkolenia:

 • 4 godziny dydaktyczne szkolenia
 • materiały szkoleniowe – skrypty
 • słodki poczęstunek w trakcie przerwy
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenie