Centrum Edukacji i Terapii “ZDOBYWCY” jest miejscem, które pomoże Twojemu dziecku w bezpiecznej atmosferze rozwinąć skrzydła. “ZDOBYWCY” to specjalistyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od 2015 r. działamy na Toruńskim rynku. Naszą misją jest przygotowanie dzieci do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości oraz podjęcia nauki szkolnej. Na podstawie szczegółowej diagnozy przygotowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny, oraz dostosowujemy dalszą ścieżkę terapii.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w godzinach 8 – 13.

Stawiamy na integrację. Dzieci mają możliwość pracy w małych grupach lub indywidualnie z terapeutą. W roku szkolnym 2019/2020 we współpracy z SP 23 w Toruniu będziemy realizowali autorski program terapeutyczny „JA, TY, MY”. Dzięki niemu nasi podopieczni będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach integracyjnych z przedszkolakami z SP 23, zyskają nowe przyjaźnie, a także rozwiną swoje umiejętności społeczne. Program „JA, TY, MY” zakłada również propagowanie wiedzy na temat autyzmu w Toruńskich szkołach. W ramach projektu przeprowadzane będą zajęcia psychoedukacyjne na temat autyzmu dla uczniów, nauczycieli i chętnych rodziców.

1.10.2019 Centrum Edukacji i Terapii ZDOBYWCY organizować będzie zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) z zakresu:

  • terapii logopedycznej,
  • zajęć z psychologiem,
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne,
  • terapii behawioralnej.

Zapisy telefoniczne: 535-515-068