O nas

Centrum Edukacji i Terapii “ZDOBYWCY” jest miejscem, które pomoże Twojemu dziecku w bezpiecznej atmosferze rozwinąć skrzydła.

 

“ZDOBYWCY” to specjalistyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od 2015 r. działający na Toruńskim rynku.

Naszą misją jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej oraz samodzielnego funkcjonowania w przyszłości. Na podstawie szczegółowej diagnozy przygotowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), oraz dostosowujemy dalszą ścieżkę terapii.

 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w godzinach 8 – 13. 

W godzinach 13 -16 organizowane są zajęcia dodatkowe lub świetlicowe.

 

Stawiamy na integrację. Dzieci mają możliwość pracy w małych, 2-3 osobowych grupach  lub indywidualnie z terapeutą. Od 2019 roku, we współpracy z SP 23 w Toruniu realizujemy autorski program terapeutyczny „JA, TY, MY”. Dzięki niemu nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w zajęciach integracyjnych z przedszkolakami z SP 23, zyskują nowe przyjaźnie, a także rozwijają swoje umiejętności społeczne. Program „JA, TY, MY” zakłada również propagowanie wiedzy na temat autyzmu w Toruńskich szkołach. W ramach projektu prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, nauczycieli i chętnych rodziców.

 

W Centrum Edukacji i Terapii ZDOBYWCY możesz zrealizować także BEZPŁATNE zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) z zakresu:

  • terapii logopedycznej,
  • zajęć z psychologiem,
  • Terapii Ręki,
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne,
  • terapii behawioralnej.

Zapisy telefoniczne: 535-515-068