Uśmiechnięta buzia mamy jest dla dziecka, które nie ma zaburzeń rozwojowych, najlepszą motywacją do pozytywnych zachowań. Dziecko uczy się poprzez interakcje społeczne. To środowisko daje mu sygnały, czy to, co robi, jest w porządku czy nie. W efekcie dąży ono do praktykowania takich postaw, które przynoszą mu wymierne korzyści. W przypadku dzieci z autyzmem sprawa wygląda zupełnie inaczej – dla nich motywacja płynąca z otoczenia nie jest najważniejsza, a co najwyżej znośna. Co więcej, niektóre dzieci nie potrzebują jej wcale. W Pracowni Diagnozy i Terapii „JA” w Toruniu korzystamy z metod dziecięcej terapii behawioralnej, aby:

  • uczyć nowych, pozytywnych zachowań i redukować te niepożądane,
  • motywować do pracy, rozwijać umiejętność uważności i koncentracji oraz rozbudzać chęć wykonania zadania do końca,
  • wspierać samodzielność dziecka z autyzmem i pomagać mu budować wiarę we własne możliwości,
  • dążyć do poprawy umiejętności poznawczych, a co za tym idzie wspierać rozwój w przedszkolu lub szkole.

Terapia dla dzieci z autyzmem

Prowadzona w naszej pracowni w Toruniu dziecięca terapia behawioralna dostarcza technik, które umożliwiają dzieciom z autyzmem nabycie odpowiednich umiejętności i wiedzy. Terapeuta jest w tym przypadku nie tylko uważnym obserwatorem, lecz przede wszystkim staje się on źródłem wielu pozytywnych wzmocnień i skojarzeń w umyśle dziecka, a co za tym idzie – świetnym kompanem do nauki i zabawy!

Terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem
Terapia dla dzieci z autyzmem w Toruniu
Terapia behawioralna dziecięca w Toruniu

Sprawdź również Terapia logopedyczna dla dzieci