Przygotowanie dziecka z autyzmem do podjęcia nauki w szkole

Etap wychowania przedszkolnego stanowi pierwszy szczebel w edukacji dziecka. W Polsce obowiązkowe jest jedynie roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6 – letnich. O uczęszczaniu młodszych dzieci do placówki decydują rodzice. Wielu z nas etap przedszkola kojarzy się z czasem beztroskiej zabawy. Sporo w tym racji, ponieważ większość aktywności dziecka, zarówno tych inicjowanych przez nie same,…

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co zrobić, by móc z niego skorzystać?

Kiedy na świat przychodzi dziecko, dla rodziców jest to ogromna radość. Później pojawia się wiele pytań i wyzwań, zarówno w kwestiach rozwojowych, zdrowotnych, opiekuńczych  oraz  wychowawczych. Każdy rodzić na swój sposób mierzy się z tematem rodzicielstwa. Czerpie wiedzę z doświadczenia innych, działa intuicyjnie, korzysta z pomocy specjalistów. Dziecko już od chwili narodzin podlega kontroli medycznej,…

Kilka słów o planach aktywności

     Świat, w którym żyjemy pędzi. Codzienność stawia przed nami wiele zadań: praca zawodowa, obowiązki domowe, wychowanie dzieci czy realizowanie pasji i zainteresowań. Organizujemy swoje życie w sposób, który umożliwia efektywne wywiązywanie się z rzuconych  przez nie wyzwań. Nierzadko próbujemy pomóc sobie, prowadząc kalendarze, tworząc notatki w naszych telefonach, przypomnienia. Daje to nam poczucie…